2007/10/28

Wikipedian ekarpenak nola egin

Arkaitz, Wikipediako lan-taldeko kideak, ekarpenak nola egin daitezkeen azaltzen digu.

No hay comentarios: